petak, 16. srpnja 2010.

Indeks tjelesne mase djece i mladih

Što je indeks tjelesne mase (BMI)? Indeks tjelesne mase odraslih, opseg struka i WHR indeks
Indeks tjelesne mase (Body Mass Index, BMI) pouzdan je pokazatelj stanja tjelesne mase za većinu djece i mladeži. Izračunava se iz djetetove težine i visine (BMI = težina(kg)/visina x visina(m). Indeks tjelesne mase ne mjeri tjelesnu masnu masu izravno, ali istraživanja su pokazala da visoko korelira s izravnim mjerama tjelesne masti koje su dobivene metodom hidrostatskog, podvodnog vaganja i metodom dvoenergetske rendgenske apsorpciometrije (DXA). Indeks tjelesne mase može se smatrati alternativom za direktno mjerenje tjelesne masti . Osim toga, izračun indeksa tjelesne mase jeftina je i jednostavna metoda za izvođenje. Za djecu i za mlade se indeks tjelesne mase računa prema dobi i spolu i vrlo je specifičan zbog njihovog rasta i razvoja.


Što je indeks tjelesne mase percentila?
Nakon što se indeks tjelesne mase izračuna za djecu i mlade, njegova brojčana vrijednost označava se na CDC BMI grafikonu rasta za dob (za djevojčice ili dječake) da bi postigao percentilni rang. Percentili su najčešće korišteni pokazatelj za procjenu težine i visine djece (grafikon je napravljen na uzoku djece u Sjedinjenim Državama). Indeks tjelesne mase na percentilu pokazuje relativni položaj djeteta među djecom istog spola i dobi. Porast vrijednosti indeksa tjelesne mase na grafikonu pokazuje težinu stanja po kategorija (pothranjnost, normalna težina, prekomjerna težina i pretilost).
BMI za dobne kategorije, težina stanja i odgovarajući percentili prikazani su u sljedećoj tablici.

Stanje ______________Raspon percentila
Pothranjenost ________Manje od 5. percentila
Normalna težina ______5. percentila do 85. percentila
Prekomjerna težina____85. do 95. percentila
Pretilost ____________Jednak ili veći od 95. percentila ____BMI_grup_calculator